Kablage (6-pin / 8-pin)

Används för att ansluta Gefran-givare till indikatorer

Dela