Värmebehandling

Gefran fokuserar specifikt på applikationer inom följande branscher:

Processkontroll är avgörande i värmebehandlingssektorn. Gefran erbjuder ett specifikt sortiment av produkter och de bästa processtyrningslösningarna för elektriska värmebehandlingar, från små laboratorieugnar till stora metall/glas/kiselugnar. Dessa produkter tillhandahåller funktioner som energieffektivitet, förebyggande underhåll, avancerad processkontroll och processdatalagring och -hantering. Sortimentet omfattar produkter som: indikatorer och larmenheter, enkel- och flerslinga PID-regulatorer, kraftenheter för att styra elvärme med hjälp av resistiva belastningar, SWIR-lampor och multi-I/O-produkter med integrerade styrfunktioner, automation och processdataregistrering och lagring. Upptäck värmebehandlingens värld!