Frekvensomriktare för vattenrening och HVAC-applikationer

GEFRAN har tillämpat sin applikationserfarenhet till den nya serien av ADV200WA frekvensomriktare för vattenrening och HVAC-applikationer. Specifika strukturer för variabel eller kvadratisk belastning i kombination med intelligent optimering av energiförbrukning och specialiserade funktioner, ger viktiga fördelar i form av anläggningens utformning, enkel uppstart och ekonomiska fördelar. Konfiguration, specifika tillämpningsmakro och parametrar i mätenheter gör det möjligt att tillfredsställa olika specifika tekniska krav inom vattenrening och HVAC. Vi garanterar enkel Set-up och installation.

Klicka på bilden för att komma vidare för att läsa mer om produkten och hämta datablad.

 Motorstyrning, frekvensomriktare, frekvensomformare, V/F styrning, varvtalsreglering och Vectorstyrning för elmotorer
ADV200 WA- Integrerad pump/fläktmjukvara, timer, kaskadreglering, PLC, EMC filter. 0,75kW-1,2MW, Strömförsörjning: 400V – 690V, 50/60Hz