IK4S magnetostriktiv givare

Beröringsfri magnetostriktiv linjär lägesgivare (SSI utgång) för inbyggnad i hydraulcylindrer

Dela