GZ – 3-fas statiskt relä med nollgenomgång, 25 till 55A, styrsignal: 5-32Vdc

Trefas halvledarrelä med logikstyrning

Dela