GTZ – 3-fas statiskt relä med nollgenomgång och kylfläns, 25 till 55A, styrsignal: 5-32Vdc

Trefas halvledarrelä med kylfläns, logikstyrning

Dela