GTD – Statiskt relä med nollgenomgång och kylfläns, lastfelsövervakning, 25 till 40A, styrsignal: 5-30Vdc

Enfas solid-state relä med kylfläns, logikstyrning och diagnostik

Dela