GT – Statiskt relä med nollgenomgång, lastfels-övervakning, 25 till 120A, styr-signal: 4-20mA, 0-10Vdc & potentiometer

Enfas halvledarrelä med analog styrning

Dela