GS – Statiskt relä med nollgenomgång, 15 till 120A, styrsignal: 5-32Vdc

GS solid-staterelä med VDC logikstyrning

Dela