GQ – Statiskt relä med nollgenomgång, 10 till 90A, styrsignal: 3-32Vdc och 20-260Vac/Vdc

GQ solid-staterelä ”puck”, logikstyrning

Dela