GFX-Valves – 1-zons regulator för styrning av ventiler(öppna/stäng) med eller utan potentiometer återkoppling. Utbyggbart till 100 zoner.

1-zon modulär effektregulator

Dela