GFX-Multifunction – 1-zons regulator för resistiva laster och andra ställdon från 5A till 15A Utbyggbart till 100 zoner.

Dela