GFW Xtra – Statiskt relä / tyristor, konfigurerbar insignal och reglersätt via mjukvara. Idealisk för kontroll av resistiva laster med låg och hög termisk koefficient, IR-lampor, transformatorer och med fältbuss i 1-,2-,3-fas, 25 till 250A elektroniskt överlastskydd

GFW Xtra effektstyrning, idealisk för styrning av resistiva laster med låg och hög termisk koefficient, IR-lampor, transformatorer, i 1-2-3 fas konfigurationer och strömmar upp till 250A

Dela