GD – Statiskt relä med nollgenomgång, lastfelsövervakning, 25 till 40A, styrsignal: 5-30Vdc

Enfas solid-state relä med logikstyrning och diagnostik

Dela