CM – för tryckande last, från 0-100kg upp till 50000kg

CM lastcell för tryckande laster

Dela