Indikatorer / Timers

GEFRANs indikatorer / timers är konfigurerbara, panelmonterad, mikroprocessorbaserade instrument som visar variabler såsom temperatur, tryck, läge, flöde, etc. De har även larm och analog eller digital återföring.

Klicka på bilderna för att hämta datablad och läsa mer om just den indikatorn som du är intresserad av.

 Indikator, larmindikator, panelmonterat mätinstrument för variabler som temperatur, tryck, läge, flöde Indikator, larmindikator, panelmonterat mätinstrument för variabler som temperatur, tryck, läge, flöde Indikator, larmindikator, panelmonterat mätinstrument för variabler som temperatur, tryck, läge, flöde Indikator, larmindikator, panelmonterat mätinstrument för variabler som temperatur, tryck, läge, flöde
4T72 – konfigurerbar indikator för visning av analoga signaler, storlek: 36x72mm 40T72 – konfigurerbar indikator med larm för visning av analoga signaler, storlek: 36x72mm  4T48 – konfigurerbar indikator för visning av analoga signaler, storlek: 48x48mm 40T48 – konfigurerbar indikator med larm för visning av analoga signaler, storlek: 48x48mm
Indikator, larmindikator, panelmonterat mätinstrument för variabler som temperatur, tryck, läge, flöde Indikator, larmindikator, panelmonterat mätinstrument för variabler som temperatur, tryck, läge, flöde Indikator, larmindikator, panelmonterat mätinstrument för variabler som temperatur, tryck, läge, flöde Indikator, larmindikator, panelmonterat mätinstrument för variabler som temperatur, tryck, läge, flöde
 4T96 – konfigurerbar indikator för visning av analoga signaler, storlek: 48x96mm 40T96 – konfigurerbar indikator med larm för visning av analoga signaler, storlek: 48x96mm  40B48 – konfigurerbar indikator med larm med ingång för strain-gauge, storlek: 48x48mm 40B96 – konfigurerbar indikator med larm med ingång för strain-gauge, storlek: 48x96mm
Indikator, larmindikator, panelmonterat mätinstrument för variabler som temperatur, tryck, läge, flöde Indikator, larmindikator, panelmonterat mätinstrument för variabler som temperatur, tryck, läge, flöde Indikator, larmindikator, panelmonterat mätinstrument för variabler som temperatur, tryck, läge, flöde Indikator, larmindikator, panelmonterat mätinstrument för variabler som temperatur, tryck, läge, flöde
2400 – konfigurerbar indikator med larm för visning av analoga signaler med 2 ingångar, storlek: 48x96mm 2308 – konfigurerbar indikator med larm för visning av analoga signaler med 8 ingångar, storlek: 48x96mm 40TB – konfigurerbar indikator med larm för visning av analoga signaler med 2 ingångar, storlek: 96x96mm 40F96 – konfigurerbar indikator med larm med pulsingång för visning av varvtal, storlek: 48x96mm
Indikator, larmindikator, panelmonterat mätinstrument för variabler som temperatur, tryck, läge, flöde Timer, Räknare, Förvalsräknare för panelmontage Timer, Räknare, Förvalsräknare för panelmontage Timer, Räknare, Förvalsräknare för panelmontage och tumhjul
 4A48-96 – konfigurerbar indikator för visning av AC, DC ström och spänning, storlek: 48x48mm, 48x96mm 550 – konfigurerbar förvalsräknare, timer,  storlek: 48x48mm  556 – konfigurerbar förvalsräknare, timer, varvtalsindikator i samma hus,  storlek: 48x48mm  55 – konfigurerbar timer med tumhjul,  storlek: 48x48mm