ADV200 – Fältorienterad vektorstyrning från 0.75kW upp till 1,2 MW, med integrerat EMC filter och PLC. Strömförsörjning: 400V – 480V, 50/60Hz

Fältorienterad vektoromformare, från 0,75 kW upp till 1.2 MW

Dela