Mobil Hydraulik

Gefran fokuserar specifikt på applikationer inom följande branscher:

– Jordbruk
– Konstruktion
– Materialhantering

Gefran erbjuder en produktportfölj av sensorer för att utrusta dina fordon som ger slutanvändarna ett fordon som är robust, pålitligt och säkert – fungerar varje gång som du designade fordonet för att fungera.