Sedan en tid tillbaka har Gefran köpt det schweiziska bolaget Sensormate som tillverkar
töjningsgivare och mätsystem för kalibrering av låskraften på formsprutor, se montage exempel nedan:

Lastceller med Sensormate teknologi