Sedan en tid tillbaka har Gefran köpt det schweiziska bolaget Sensormate som tillverkar töjningsgivare och mätsystem för kalibrering av låskraften på formsprutor, se montage exempel nedan: Lastceller med Sensormate teknologi