Skåpsmonterade frekvensomrikare

ADV200 är en serie skåpsmonterade omriktare utformade som en kompakt, ”ready to use” lösning, fullt kompatibel med de krav på omriktaren som ställs under hårda driftsförhållande. Under konformitetstestet, la vi därför särskild uppmärksamhet åt att omriktarna uppfyller alla krav.
Besparing i form av installationsutrymme, montering och driftsättningstid har vi säkerställt funktionalitet och de är de främsta fördelarna med vår skåpsmonterade lösning.

För att hela tiden garantera att ni får senaste versionen av datablad och ritningsunderlag länkar vi idag produktsidorna till gefran.com.

Motorstyrning, frekvensomriktare, frekvensomformare, V/F styrning, varvtalsreglering och Vectorstyrning för elmotorer i hissar       

ADV200 – från 90 kW till 1,2 MW, integrerat EMC-filter (i enlighet med-EN61800-3)CE:Uppfyller EEC lågspänningsdirektiv EMC: uppfyller EEC – EN 61800-3
Skåpen byggs enligt IEC EN 50178 och IEC EN 60204-1