Lastceller med Sensormate teknologi

Formsprutningsmaskiner är en av de viktigaste marknaderna för GEFRAN’s givare och, tack vare den tekniska överlägsenhet som förvärvats med Sensormate produkter har koncernen fått en unik konkurrensfördel i sitt erbjudande till pressmarknaden, som kännetecknas av en växande efterfrågan på elektriska maskiner, för som denna typ av sensorserie är viktigt.

Sensormate’s töjning- och lastceller fullbordar GEFRAN’s givarserie, övervakning signaler för styrning och kontroll av stängernas töjning, skydd av gjutformen, och injektionstrycket på el, hybrid, och hydrauliska pressar.

För mer applikation info klicka här:
Sensormate

 

SB76 QE1008 VDA268-ILA
Lastceller med Sensormate teknologi System med Sensormate teknologi Mätsystem och förstärkare
Våra töjningsgivare levererar signaler för att analysera deformationen av maskinen, formen, och kontrollera den on-line. Sensormate sensorer är idealiska för forskning och utveckling, slutbesiktning och After Sales Service Systemen mäter yttöjningen direkt på monteringsplatsen, liknande de limmade töjningsgivarna. Sensorerna kan monteras mycket enkelt och bara på några få sekunder.
Givarna behöver inte kalibreras om varje gång de har ersatts eller återmonteras.
 Displayen för töjningsgivarna och lastceller är utvecklade för den specifika tillämpningen. De anger önskad tekniska enheten
(t.ex. microstrain eller ton).
Dessutom har vi ett urval av många industriella töjningsgivare förstärkare i många kapslingar.

Monteringsexempel av Lastceller med Sensormate teknologi