PS roterande lägesgivare

Roterande lägesgivare

 PS
 • Modellerna 09, 11, 20
 • Servo montering
 • Oberoende linjäritet upp till   ± 0,05% (standard ± 0,5%)
 • Repeterbarhet: 0,01%
 • Varvtal <= 600 rpm
 • Livet varaktighet:> 100×106 operationer vid 10 r.p.s.
 • oändlig upplösning
 • Elektriska anslutningar: lödtorn
 • Skyddklass IP40

 Klicka för datablad

 Teknisk information:

PS roterande lägesgivare finns i olika

 • Modellerna 09, 11, 20
 • Servo montering
 • Oberoende linjäritet upp till ± 0,05% (standard ± 0,5%)
 • Repetibility 0,01%
 • Varvtal <= 600 rpm
 • Livet varaktighet:> 100×106 operationer vid 10 r.p.s.
 • oändlig upplösning
 • Elektriska anslutningar: löd torn
 • Skyddklass IP40