GS solid-staterelä

GS solid-staterelä med VDC logikstyrning

GS solid-staterelä
  • Noll-genomgångsomkoppling.
  • Strömområde: 15 A till 120A
  • Styrsignal från logiksignal
  • Växlar vid nollspänningsgenomgång
  • Versioner med Triac och med dubbla SCR i antiparallell
  • Indikator på LED-effekt
  • MOV skydd (varistor)
  • Montering på DIN-skena (standard), montering på panel (tillval)

 Klicka för datablad

 Teknisk information:

GS solid-staterelä, Tillslag och frånslag av en elektrisk last kräver användning av ett lämpligt statiskt relä och skydd som är säkert och immunt mot störningar.
Många industriella tillämpningar kräver att lasten ska aktiveras med mycket korta kopplingstider för att upprätthålla noggrann kontroll.
Lösningen är att använda halvledarreläer. Gefran erbjuder ett sortiment av solid-state reläer, GS, med storlekar mellan 10A och 120A och nominella spänningar 230Vac, 480VAC.
Beroende på typ av last, finns Triac versioner, och dubbla SCR versioner.
Samtliga modeller har utformats för att garantera en kontinuerlig drift vid full strömstyrka i en omgivningstemperatur upp till 40 ° C.
För mindre kritiska operationer, är det möjligt att använda produkterna vid strömmar större än deras märkeffekt (se kurvorna värmeavledning).
En rad tillbehör finns: säkringar och säkringshållare.