GI solid-staterelä

Trefas halvledarrelä för styrning av 3-fas motorer (fram/back)

GI solid-staterelä
  • Solid state kontaktor för   fram / back reglage för        3-fas motorer upp till 4 kW – 400 Vac
  • Nominell spänning max:    400 Vac
  • Icke-repetitiv spänning upp till 900 Vp
  • Styringång: 5 … 32 VDC
  • Isolering (input / output) 4000 Vac
  • IP20 direktkontakt skydd
  • LED-indikering av motorns rotationsriktning
  • Integrerat spänning transientskydd
  • I enlighet med EN60947-4-3 och UL508

 Klicka för datablad

 Teknisk information:

GI solid-staterelä, är av tyristor-typ, halvledarreläet utformad för att styra en tre-fas asynkronmotor i två riktningar.
Det finns två styrsignaler och en intern logik som tillåter val av endast en riktning åt gången. En grön lysdiod indikerar framåt, en röd lysdiod indikerar bakåt.
Tyristorerna skyddas mot överdriven spänningsfluktuation av varistorer och RC snubberkretsar ingår i modulen.
Det är tillrådligt att installera tre snabba säkringar mellan 3-fas linje och styrenheten.
VARNING: GI modellerna måste användas i kombination med en lämplig kylfläns (tillbehör). Installationen måste noggrant följa de varningar som finns i installationsanvisningarna.