Regulatorer & Programregulatorer

GEFRANs regulatorer & programregulatorer är konfigurerbara med mikroprocessor. Dom reglerar temperatur, tryck, kraft, fukt, position etc., med programmerbara larm och valfritt kommunikationsgränssnitt. Dom är väldigt användarvänliga och kan ställas in både från fronten och via seriell port tillsammans med vår mjukvara GF_eXpress.

Regulatorer & Programregulatorer

650 450 Temperaturregulator, PID regulator, regulator Temperaturregulator, PID regulator, regulator
NYHET 650 – PID regulator med klartextmeddelande, 48x48mm 450 – PID-regulator med dubbel display, 48x48mm  600 – PID-regulator med dubbel display, 48x48mm 1200-1300 – PID-regulator med dubbel display, 96x48mm eller 96x96mm
Temperaturregulator, PID regulator, regulator Temperaturregulator, PID regulator, regulator Operatörterminal, Temperaturregulator, PID regulator, regulator Programmregulator, Temperaturregulator, PID regulator, regulator
 1000-1001-1101- PID-regulator med dubbel display, 96x48mm eller 96×96 2500 – Snabb PID-regulator för t ex banspänning, 2 givaringångar GF_Looper – operatörsterminal med färdig mjukvara för att reglera upp till 16 zoner, skärm: 3,5″ eller 5,7″ GF_Promer – Programregulator med färdig mjukvara för att reglera upp till 4 zoner, skärm: 3,5″ eller 5,7″
Open frame regulator, Temperaturregulator, PID regulator, regulator, Programregulator Temperaturregulator, PID regulator, regulator Temperaturregulator, PID regulator, regulator  Ventilregulator, Temperaturregulator, PID regulator, regulator
600_OF – ”Open Frame” regulator 800 – PID-regulator med dubbel display, 48x48mm 1600-1800 – PID-regulator med dubbel display, 96x48mm eller 96x96mm 800V – regulator med dubbel display för ventilreglering, 48x48mm
Ventilregulator, Temperaturregulator, PID regulator, regulator Temperaturregulator, PID regulator, regulator, Programregulator Temperaturregulator, PID regulator, regulator, Programregulator  Temperaturregulator, PID regulator, regulator
 1600V-1800V – regulator med dubbel display för ventilreglering, 96x48mm eller 96x96mm 800P – Programregulator med dubbel display, 48x48mm 1600-1800P – Programregulator med dubbel display, 96x48mm eller 96x96mm 400-401 – PID-regulator med enkel display, 48x48mm