40T72

Universell larmindikator, storlek: 48x48mm och 48x96mm

 40T72
  • Ingång konfigurerbar via frontpanelen
  • Skyddas av ett personlig kod
  • Konfigurerbart via seriell länk
  • Givarens ström-försörjning integrerad
  • Anpassad termo-element linjärisering 
  • Etiketter finns för de vanligaste fysiska enheter
  • Samplingstid progra-mmerbar mellan 15 och 120 ms med upplösning mellan 2000 och 8000 steg
  • Analog återmatning av uppmätt signal
  • 3 larmpunkter, helt kan konfigureras från fronten

 Klicka för datablad

 Teknisk information:

40T72, mikroprocessor baserad indikator i 72×36 format tillverkad med SMT.
Instrumenten har ett Lexan membran frontpanelen (garanterat IP65) som har 3 knappar, 2, 3/4 siffrors display.
Ingångssignalens kan väljas från ett brett spektrum av givare:

Termoelement av typ J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C
Resistanstermometrar Pt100, Pt100J (japansk standard) 2/3 ledare
PTC och NTC themistors
Linjära ingångar 0-60 / 12 till 60mV, 0 till 20/4 till 20 mA, från 0 till 10/2 till 10/0 och 5/1 till 5/0 till 1/0, 2 to1V
Valet görs med hjälp fronten knappar och rätt ingång kontakt.
Ingen extern shunt eller adapter krävs.
En digital ingång (24Vdc/4mA) är tillgänglig för återställning, håll, blixt, topp hantering eller frigöra spärren. Instrumenten har ett högst 3 utgångar som kan vara mekaniska reläer (5A/250V) eller utgångar logiska (0 för att 11Vdc).
I alternativ till utgång 3 ett 4 för att 20mA utgång är tillgänglig (max. 150 Ohm) för vidaresändning av de uppmätt insignalen, eller ett digital ingång (24Vdc/4mA) kan tillhandahållas som kan användas för återställning, håll, flash, topp hantering eller frigöra spärren.
Slutligen kan ett triac monteras (som ett alternativ till de andra två reläutgångar) som kan driva resistiva laster upp till maximalt 2,5 A vid 220V.
Programmeringen av instrumentet görs enkelt genom att gruppera parametrarna i funktionsblock och genom ett förenklat datainmatning menyn.
Konfigurationen kan förenklas ytterligare genom att använda satsen PC-programmering består av ett anslutningskabel och ett menyguiden program som körs under Windows (se datablad GF_Express).
En konfigurerbar personlig programvaruskydd kod (lösenordsskydd) kan användas för att begränsa nivåerna av redigering och visning av konfigurationsparametrar.